Vas prohlizec nepodporuje flash animace.

Tryskání

Podtržení

Tryskaní (nazýváno také pískování)  slouží k očistění povrchu součástí od rzi, okují nebo staré barvy. Je to vlastně bombardování povrchu částicemi tryskacího prostředku, které "odtrhují" nežádoucí částice na povrchu a tím ji vlastně čistí.

K tryskání se používají různé materiály jako písek, ocelové kuličky nebo drť , litina, karbidy, sklo, plasty, skořápky ořechů a nově i CO2.

Disk před otryskáním                        Disk po otryskání

Tryskání Tryskání

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: před tryskáním je vždy nutné předměty zbavit mastnoty a velmi hrubých nečistot jako např. asfaltu, bláta a ostatních produktů, které by mohli následně kontaminovat tryskací prostředek.

Ceny za tryskání jsou stanovovány individuálně a jsou zahrnuty v cenách za lakování.

 

Technologie tryskání

Tryskací zařízení se závěsnou drážkou a se dvěma metacími koly:

Rychlost tryskacímu prostředku udělují lopatky rotujícího kola.

Velká produktivita tryskacího zařízení pro rozličný sortiment výrobků.

Tryskací prostředek : ocelová drť G 60

Maximální rozměry tryskaných věci : 1800 x 1400 x 1200 mm

Maximální nosnost závěsu tryskače: 1000 kg.

Tryskání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruční tryskací kabina

používá se pro dočišťování tvarově složitých, či velmi zkorodovaných součástí a pro dílce vyžadující šetrné tryskání.

Tryskací prostředek je ocelová drť G60. Tryskací prostředek je unášen tlakovým vzduchem.

Maximální rozměry součástí

1000 x 300 x 400 mm

U větších rozměrů nutná osobní konzultace.

Velké série možno tryskat sklem (vhodné pro nerez). Nutná osobní domluva předem.

 

Bubnové tryskací zařízení

Je určené pro tryskání malých součástí ve velkém množství. Tryskací prostředek je ocelová drť G60. Tryskací prostředek je unášen tlakovým vzduchem.

 

 

Vas prohlizec nepodporuje flash animace.